KMETIJA ČOŽ
Leskovec 23
1294 Višnja Gora, Slovenija

Jože: 041-806-435
Ani: 031-296-243
Jože mlajši: 031-283-626
www.kmetija-coz.com

FOTOGALERIJA

Varovanje osebnih podatkov

1. Splošno

Kmetija Čož spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebnih podatke pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Kmetija Čož se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je PREVOZI, TRGOVINA ANA ČOŽ, naslov: Leskovec 23, 1294 Višnja Gora e-naslov: ana.coz09@gmail.com, telefonska številka: 031/296-243.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne strani Kmetija Čož se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Kmetija Čož tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Pošiljanje povpraševanja:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za opravo storitev. V ta namen Kmetija Čož od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:
- ime in priimek ali naziv,
- e-naslov,
- naslov,
- telefonska številka,
- podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni Kmetija Čož, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Kmetija Čož, tj. gostinske storitve, ketering in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
- ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
- ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
- administratorju in skrbniku spletne strani.

Kmetija Čož se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

5. Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:
- dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
- podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;
- vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbe se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;
- vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

6. Način varstva vaših podatkov

Kmetija Čož se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Kmetija Čož bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. [V tem delu naj organizacija na kratko napiše načine, ki jih uporablja za zavarovanje osebnih podatkov (npr. kdo ima dostop, uporaba požarnega zidu, uporaba varne povezave,…).]

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletni strani naziv organizacije določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Kmetija Čož, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

7. Vaše pravice

Kmetija Čož zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

8. Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Kmetija Čož in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Kontaktna oseba: ANA ČOČ
Telefonska številka: 031/296-243
Elektronski naslov: ana.coz09@gmail.com

9. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Višnji Gori, dne 18.05.2018

Leskovec 23, 1294 Višnja Gora, Slovenija, Jože: 041-806-435, Ani: 031-296-243, www.kmetija-coz.com, , Varovanje osebnih podatkov